Ogräsbekämpning i vitklöver med insådd av ängsgröe

Tolv försök i två försöksserier viste att Reglone var det bästa medlet till bekämpning av vitgröe i vitklöver med insådd av ängsgröe. Reglone skadade dock i några försök både vitklöver och ängsgröe och bör endast användas vid betydande förekomst av vitgröe eller kärrgröe.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down