Ogräsharvning på våren i ekologisk rödklöver.

Tre försök med ogräsharvning på våren i ekologisk rödklöver visade att det fanns en tendens till mindre skörd och sämre renvaruhalt i försöksleden där man harvade klövern.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down