Ogräsreglering i konventionell timotej

Fyra försök med ogräsbekämpning i timotej viste att Ariane S överlag hade bäst effekt mot ogräs insåningsåret. Ogräsreglering med Basagran MCPA insåningsåret och Duplosan Super fröskördeåret gav en statistiskt signifikant skördeminskning jämfört med de övriga behandlingarna.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down