Ogräsreglering och etableringsteknik i ekologisk fröodling av ängssvingel

Två försök med ogräsreglering och etableringsteknik i ekologisk ängssvingel viste att etablering på 36 cm radavstånd och radhackning gav den lägsta skörden. Ogräsharvning vår och/eller höst gav en statistisk signifikant merskörd jämfört med det obehandlade ledet och försöksleden med radhackning.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down