Ogräsreglering och etableringsteknik i ekologisk fröodling av rödklöver.

Sex försök med ogräsreglering i ekologisk rödklöver etablerad på olika radavstånd visade att ogräsreglering gav en statistisk säker merskörd. Etablering av rödklövern på 36 cm radavstånd och radhackning gav i alla försök lägre skörd och mer ogräs än de övriga metoderna.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down