Ogräsreglering och etableringsteknik i ekologisk fröodling av timotej

Ett försök med ogräsreglering och etableringsteknik i ekologisk timotej viste att etablering på 36 cm radavstånd och radhackning gav den lägsta skörden och den sämsta renvaruhalten. Samtidig sådd av timotej och skyddsgröda i samma rad på 24 cm radavstånd med efterföljande radhackningar fungerade däremot bra.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down