Ojämnt etablerad höstraps
– valmöjligheter till våren

Höstens långvariga torka har gjort att vi har
ovanligt många höstrapsfält med ojämn uppkomst.
Vad ska vi tänka på till våren och vilken
strategi ska vi välja. Läs en skånsk HIR-rådgivares
synpunkter.
chevron-down