Öka N-givan till vårrapsen

Vårrapsen har svarat bra på N-gödsling i fältförsök 2014–2016 så 20 extra kilo rekommenderas generellt, dock med anpassning efter fält och avkastning. Det var ett av flera viktiga budskap från projekt Vårraps 3000 som presenterades vid seminariet i Örebro i februari.
chevron-down