Öka vaksamheten mot spillsäd och gräsogräs

Med Butisan Top som normalbehandling fick höstrapsen bra draghjälp mot spillsäd. Nu är läget annorlunda och delade, tidigare och separata sprutningar med gräsherbicid kan alla bli aktuella. Marknadens preparat har effektmässiga likheter, förutom på vitgröe där Select
drar det längsta strået.
chevron-down