Ökad veteskörd - trots minskat N-behov efter raps

Höstraps som förfrukt jämfört med havre gav drygt ett extra ton per hektar i skörd i efterföljande höstvete trots att den optimala kvävegivan var 25 kilo lägre per hektar. Det visar en avslutad skånsk försöksserie som också pekar på att höstrapsens förfruktsvärde inte är en kväveeffekt. Sanering av sjukdomar och bättre markstruktur är sannolika förklaringar till merskörden.
chevron-down