Ökat behov av svenskt rapsmjöl

Både den svenska och övriga EU-länders import av proteinfoder och skulle kunna minska betydligt om vi använde mera inhemskt producerade proteinråvaror i foderstaterna. För svensk del skulle detta betyda att såväl raps- som ärtarealen skulle behöva öka rejält för att täcka behovet.
chevron-down