Olika skyddsgrödor vid etablering av ängssvingel

Sex norska försök viste att många olika sorter av vårkorn och vårvete kan användas som skyddsgröda för ängssvingel. Fröskörden ökade endast 2-3% om man reducerade utsädesmängden i skyddsgrödan med 30%.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down