Olika skyddsgrödor vid etablering av ängssvingel.

Olika skyddsgrödor vid etablering av ängssvingel.
Fem försök visade att det endast gav en liten skördeökning i ängssvingel att reducera utsädesmängden 30% i skyddsgrödorna vårkorn och vårvete.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down