Oljelin 2006 från A till Ö

Intresset för oljelin ökar och det finns goda skäl till det. Låga kostnader kan göra odlingen attraktiv. För den hågade linodlaren serveras här en odlingsstrategi från sådd till skörd inklusive råd för etablering av efterföljande gröda.
chevron-down