Oljelin – högintressant gröda 2008

Lin är ett intressant komplement till vårraps. Låga odlingskostnader och bra priser gör att lin i områden med bra skördar är mycket konkurrenskraftig.
chevron-down