Oljelin – Nystart av gammal gröda

Lin är en gröda som återintroducerades i Sverige i samband med omställning 90. Odlingen tog rejäl fart kring mitten på nittiotalet i samband med stora subventioner till odlarna. I takt med att subventionerna sjönk minskade odlingen för att sedan i marknadens våld börja fluktuera kraftigt i slutet av 2000-talet. 2010 odlades c:a 19000 ha oljelin av sorterna Taurus och Sunrise i Sverige.
chevron-down