Oljelin sortförsök 2003.

Sorter: Antares, Flanders, Niagara, Laser, Taurus. Plan: OS7-917, 3 försök.
chevron-down