Oljeväxter är en internationell angelägenhet

EU och USA står långt från varandra i GMO-frågan. Nu hotar USA att dra EU inför WTO.
chevron-down