Oljeväxter – avbrottsgröda som
stoppar jordbundna svampar

Oljeväxter har en sanerande effekt på
flera av de jordbundna svampsjukdomar
som finns i stråsäd.
chevron-down