Oljeväxter höjer veteskörden

Oljeväxter som förfrukt ökar skörden av höstvete med 1200-1300 kilo per hektar jämfört med höstvete och havre. Det visar två nya försöksserier som också pekar på att förfruktseffekten av oljeväxter är lika stor oberoende av skördenivå.
chevron-down