Oljeväxter och vallfrö – en framtida nödvändighet för en konkurrenskraftig veteskörd

Arealen spannmål kommer att öka. För att bibehålla dagens avkastningsnivå och helst öka den ställs krav på en bra växtföljd. Här har både oljeväxter och vallfrö en given framtid, speciellt i Mellansverige där valet av avbrottsgrödor är begränsat.
chevron-down