Oljeväxterna håller ställningarna

Vårrapsarealen kantades av flera motgångar 2014. Brist på insektsbetning och kraftiga angrepp av flera insekter innebar hårda påfrestningar. Höstrapsen däremot fick en fin höst i hela landet och
en behaglig vinter. Totalt beräknas skörden uppgå till samma
volymer som 2013. Dagens prisnivå gör oljeväxter till en fortsatt
given gröda på de flesta växtodlingsgårdarna.
chevron-down