Omprövning av tröskelvärden för bekämpning av rapsbagge i höstraps.

I bl.a. Tyskland och Frankrike omvärderar man bekämpningströsklarna för rapsbaggeangrepp i höstraps. Christer Nilsson redovisar 3-års svenska försök 2002-2004 för ev. nya bekämpningströsklar i Sverige.

chevron-down