Optimal gödsling av rörsvingel.

Försök med kvävestrategier visade att hösttillförsel av kväve behövs för att få en bra skördenivå i rörsvingel. Ärter som skyddsgröda gav en merskörd på i genomsnitt 135 kg frö/ha jämfört med vårkorn som skyddsgröda.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down