Optimal höstraps med maximal skörd

Precisionssådd med radrensning är viktigt för att nå hög skörd och lönsamhet i höstraps. Det menar Claes Jönsson, lantbrukare utanför Lund som får ut mesta möjliga av grödan.
chevron-down