Optionsavtal

– att köpa rätten till prisuppgång

Från och med i höst kan man teckna optionsavtal för oljeväxterna. För en avgift baserad på kvantitet köper man sig frihetsgrader i besluten. Det ger rätten att utnyttja en prisuppgång om den infaller.
chevron-down