Örtogräs i höstraps, plöjt/plogfritt 2020

Ogräsförsök i höstraps genomförs i plöjda och reducerat bearbetade fält, tre försök av vardera. Detta är i paritet till hur oljeväxter etableras i Sverige. Olika etablering kan också ställa olika krav på ogräsmedlet. Av årets sex försök har alla kunnat ingå i en gemensam sammanställning. Ogräsförekomsten är som önskvärt ganska hög och många arter finns representerade i årets försök där behandlingsnettot blivit mycket högt.

chevron-down