Örtogräs i höstraps

Sammanfattning

Höstrapsen i Sverige fick en ganska bra start 2018 trots föregången av en helt katastrofalt torr sommar. Dock medförde den inledningsvis torra hösten att ett försök av sex fick avbrytas redan på hösten. Totalt fullföljdes fyra försök, två i plöjd etablering och två efter reducerad bearbetning. Ogräsförekomsten blev inte så stor, kanske beroende på en lite torr start, på artnivå dominerade baldersbrå även om ogräsen totalt var ganska få för att det rent försöksmässigt skulle bli bra.
chevron-down