Örtogräs i våroljeväxter bekämpas med eftertanke

Snabb och jämn etablering är den viktigaste ogräsbekämpningen i våroljeväxter. Anpassad kemisk bekämpning kan användas vid behov men är dyr och kan skada grödan. Glöm inte att radodling med radhackning också kan vara användbar för ogräskontroll.
chevron-down