Örtogräs i vårraps 2003.

Seriesammanställning - resultatblankett.
Syfte med försöket: Att visa de provade preparatens verkan mot örtogräs i vårraps vid olika radavstånd och utsädesmängder samt studera effekten av radhackning. L5-801, 2 försök.
chevron-down