Örtogräsbekämpning i höstoljeväxter

I serien 8010 testas 5 olika bekämpningsstrategier
mot örtogräs i höstraps. Försöken har förlagts till
4 platser runt om i landet. Tre i Skåne, och ett
försök i ÖSF. I serien ingår såväl höst- som vårbehandlingar.
Bäst effekt fås med tidiga behandlingar
före uppkomst med Butisan Top eller Nimbus.
Med dagens mycket höga oljeväxtpriser krävs
begränsad ogräsförekomst för att få ett positivt
ekonomiskt utbyte.
chevron-down