Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt/plogfritt

Sammanfattning: Ogräsbekämpning i höstraps är oftast en mycket lönsam åtgärd men strategierna kan vara olika beroende på etableringsmetod. Ogräsförsök i höstraps genomförs därför i plöjda och reducerat bearbetade fält, tre försök av vardera och alla med stråsäd som förfrukt. Av årets sex försök har alla kunnat ingå i en gemensam sammanställning. Ogräsförekomsten är som önskvärt ganska hög och flera arter finns representerade i årets försök där behandlingsnettot återigen blivit mycket högt. (L5-8010R/P)

chevron-down