Örtogräsbekämpning i vårraps

• Det finns flera möjligheter till att välja bekämpningsstrategi, dels före uppkomst, dels i etablerad gröda. • Nimbus och Butisan Top har en bred ogräseffekt. • Om tistel eller snärjmåra förekommer bör Galera väljas framför Matrigon.
chevron-down