Överraskande om insekter i raps

Pollinerande insekters betydelse för rapsskörden har stötts och blötts genom åren. Senast i raden av studier är ett doktorsarbete av Sandra Lindström vid Hushållningssällskapet i Skåne, SLU och Lunds Universitet. Resultaten av studierna är mycket intressanta.
chevron-down