P ger potential för höstrapsen

Fosfor behövs från start vid etableringen om höstrapsen ska
utnyttja sin fulla potential. Vid pH-värden under 6 eller pH-värden
över 7,5 är tillgängligheten låg och P-gödsling extra viktig.
chevron-down