På gång i Svensk Frötidning nr. 4

* Tysk höstrapsetablering


* Intervjuer av sortrepresentanter


* Försöksresa i Skåne 27-28 april


* Odlardag i Östergötland 5 maj


* Borgeby Fältdagar


* Spillraps spökar i nästa rapsskörd


* Lagd stubb ligger


* Sorter och daggrader - svenska erfarenheter


* Undersökning, daggrader & sorter, tkv & uppkomst i UK
chevron-down