Pauser motar skördekollaps

Växtföljdsförsöket på Bjertorp visar att klumprotsjuka kan krascha oljeväxtskörden på kort tid. Det är pauserna mellan oljeväxterna som långsiktigt avgör skördenivån.
chevron-down