Påverkan av markbearbetning på sniglar och deras naturliga fiender

I höstrapsfält i Västergötland undersöks hur jordbearbetning påverkar både sniglar och jordlöpare. Det första försöksåret var etableringsfasen torr och skillnaderna mellan jordbearbetningsmetoderna små, men DNA-analys av jordlöparnas maginnehåll visar deras viktiga roll för att dämpa det slemmiga hotet från sniglar i höstraps.

chevron-down