Philip brinner för halländsk höstraps

Man är aldrig i mål med höstraps. Klimat, skadegörare och mycket annat som påverkar höstrapsen kräver ständig nya lösningar. Philip Hedeng på Heagårds Egendom i Halland har alla de egenskaper som krävs för att utveckla grödan. Det handlar om biologi, teknik, kontakter på nätet och engagemang i Frö- och Oljeväxtodlarna.
chevron-down