Planerade artiklar i Svensk Frötidning nr. 2 2010

* Vårrapsdag i Uppsala

* Bevattning av höstraps, Barsebäck

* Pollineringskonferens Alnarp 26 nov

* Gårdsreportage, Lennart Öhlund, Dalarna

* Odlingen 2010

* Svampbehandling i höst- och vårraps - strategi 2010

* Vårrapssorter 2010

* Så sås lin

* Marknaden för vallfrö

* Marknaden - oljeväxter

chevron-down