Plogen drog längsta strået 2008

Plöjning gav högst och stabilast skörd år 2008 i Svensk Raps stora försöksserie med olika etableringsmetoder. I en annan serie seglade kultivatorsådd upp som ett alternativ. Generellt för båda serierna gäller att ha koll på halmen om man väljer att inte plöja.
chevron-down