Plogen luckrar effektivast

Dragkraftsbehovet är lägre hos plogen än hos kultivatorn när man ser till den volym jord som luckras.
chevron-down