Plöjning ger bästa höstrapsen

Med åtskilliga tusen hektar odling i olika odlingsformer i bagaget,
har Erik Baeksted landat i övertygelsen att plöjning är bäst för höstrapsen på Råbelöfs gods. De egna noggranna utvärderingarna ger kvitto på övertygelsen och berikar Råbelöf med en fantastiskt bra gröda ekonomiskt och växtföljsmässigt.
chevron-down