Pollinatörernas betydelse i
odlingslandskapet

Bin och humlor tar vi för givet att de ska finnas i vår omgivning. Den stora nytta de gör i naturen är kanske vi inte lika medvetna om. Hur arbetar bina och vad har landskapets förändring har betytt för populationen.
chevron-down