Positivt för vallfrö med nya priser

Vallfröodlingen har varit mycket hårt pressad sedan finanskrisen 2008. Nu ljusnar det igen. Gör en kalkyl utifrån dina egna förutsättningar och bedöm odlingens konkurrenskraft några år framöver. Glöm inte att plussa på för vallfrö som avbrottsgröda och strukturförbättrare.
chevron-down