Precision eller bredsådd– hur skall vi så hybridrapsen?

Precisionssådd är en etableringsteknik som
kräver noggrann såbäddsberedning, men ger
möjlighet till att minska utsädeskostnaden
för hybridsorterna.
chevron-down