Pricka ogräsen i linet

Utsädeslagren av oljelin är utsålda. Det pekar på att oljelinet kanske når nytt arealrekord för detta årtusende. Lin är extremt konkurrenssvagt så odlingens framgång handlar mycket om att pricka rätt tidpunkt för ogräsbekämpningen.
chevron-down