Priserna skapar osäkerhet kring fröodlingen

De branschgemensamma villkor som fastställdes 2017 handlade om att ge och ta för svenska fröodlare och fröföretag för en ömsesidigt framgångsrik fröodling. SFO bevakar prisutvecklingen som är helt central för att fortsättningsvis kunna odla frö i Sverige.
chevron-down