Projekt för kontroll av rensutbytet

Ett högt rensutbyte är bra för såväl odlare som fröfirma. Den verkliga rensningen används vid avräkningen, men ett arkivprov tas också. I ett projekt som drivs av SFO jämfördes dessa och i cirka en tredjedel av projektets urval av prover 2020 hittades avvikelser över 5 procent.

chevron-down