Projekt: Kvävegödsling på våren till höstraps med anpassning till grödans kväveupptag på hösten

Höstrapsens N upptag på senhösten, som varierade mellan 5 och 156 kg N/ha, hade stor
betydelse för storleken på optimal kvävegiva på våren. Det innebar att desto större grödan var
på hösten ju mindre var behovet av kväve på våren och tvärtom, om grödan var liten på
hösten var behovet av kväve på våren större. Skörden vid optimal kvävegiva ökade kraftigt
med kväveupptaget på hösten men planade ut vid 75-100 kg N/ha, då den var som störst

chevron-down